Kontrollansvar

När behövs det?

När du ska bygga ett hus eller bygga till det du har, är det du som bär det yttersta ansvaret för bygget. Därför är det viktigt att du redan från början vet vad det är som gäller. Det finns lagar och regler som måste följas.

Bygglov

Ofta krävs det bygglov för att bygga nytt, vissa tillbyggnader samt att göra vissa ändringar på befintliga byggnader. Det kan också krävas bygglov för anläggningar som till exempel upplag, plank och murar. Innan du börjar bygga något bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att få reda på om det du vill bygga kräver bygglov. I länkarna nedan ser du några riktlinjer.

När du behöver bygglov

När du inte behöver bygglov

Även om du inte behöver bygglov för ditt projekt, kan det hända att du ändå behöver anmäla det till din kommuns byggnadsnämnd. I länken nedan hittar du information om vad som gäller.

Anmälan för vissa åtgärder

Kontrollansvariges roll

Om det du ska bygga kräver bygglov, bör du kontakta en kontrollansvarig, KA.

KA fungerar som Byggherrens stöd under byggprocessen.

KA bör komma in tidigt i byggprocessen.

KA upprättar på Byggherrens uppdrag en objektsanpassad kontrollplan.

Kontrollplanen skall bevaka att krav från Byggnadsnämnden samt att lagar följs.

Kontrollplanen anger vilka kontrollpunkter som skall bevakas.

KA skall verifiera att kontrollerna utförs.

KA skall informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.

KA skall delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.

KA skall skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Priser

Offert lämnas på begäran.
Ungefärliga priser:
Villabygge 20 000 kr inkl moms.
Mindre ombyggnad 10 000 – 15 000 kr inkl moms.

Kontakta oss